Vakfımızda 1 adat Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için oluşturan mülakat komisyonunca 19.04.2017 tarihindeyapılan mülakat sonucunda, mülakata katılan İsmail ÇETİNKAYA(60 puan),  Ünal POLAT(70 puan), Abdulhaluk TOKTANIŞ(65 puan), Muhmmet Yasir YILMAZ(75 puan) ve Savaş KARAATAY(85) adlı kişiler mülakata katılmış olup,Mülakat komisyonumuzca uygun görülen kişi ve Mülakat sonucunda en yüksek puanı alan Savaş KARAATAY olmuştur.Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyelerince de yapılan değerlendirme sonucu Savaş KARAATAY’ ın Vakfımızda istihdam edilmesinin uygun olduğu görüşü hâsıl olduğundan adı geçen kişinin Vakfımızda göreve başlamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlf : (0484) 411 20 01